שיעורים בספר תהילים

פרשיות בספרי הנביאים מהוות את הרקע למזמורי התהלים. לפעמים יש כותרת מפורשת במזמור שמפנה אותנו לאירוע מסויים, ולפעמים תוכן המזמור מכוון להבנה זו. עיון בהקשר שמופיע בספרי הנביאים ובדברי הימים, יכול להאיר את מזמורי התהלים באור חדש, ולהעמיק את הכוונה באמירת המזמור.

בנוסף, כדי לקיים ״ושננתם – שיהו דברי תורה מחודדים בפיך״, נראה כי עלינו להתבונן במה שאמרו חז"ל (קידושין כט, א): ״לפיכך נקראו ראשונים סופרים – שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, שהיו אומרים: וא״ו דגחון – חציין של אותיות של ס״ת, דרש דרש – חציין של תיבות, והתגלח – של פסוקים, יכרסמנה חזיר מיער – עי״ן דיער חציין של תהלים, והוא רחום יכפר עון – חציו דפסוקים״. ספירת האותיות, התיבות והפסוקים, היא חלק משמעותי מן העיסוק במקרא וחידודו. בכל פעם שאנו סופרים, עלינו גם למצוא את החציון, שמעניק משמעות נוספת לענין כולו. לשון המקרא מלאה בתקבולות, ובוודאי שחלקי השיר שבו ערוכים בתבנית ספרותית. המקרא כפשוטו מושך אותנו להתבונן במכלול ובהקשר, תוך שימת לב לפרטים הקטנים.

בפירוש לפרקי התהילים הסתמכנו הרבה על הפרשיות המקבילות בספרי הנביאים ובדברי הימים, וכן על פשוטו של המזמור, מתוך הסיוע שיש בחלקי המזמור עצמו.

במהלך השנים בהן למדתי ולימדתי תהילים ראיתי פירושים רבים. ואולם, על אף שפעמים רבות הבאתי בפירושי דברים שיש להם מקורות קודמים, הפירוש ככלל הוא פירוש חדש, ולא ליקוט. לפיכך, לא הרביתי בציון מפרשים ראשונים שמימיהם אנו שותים, והמוצא טעות – יכול לתלותה בי ובמיעוט הבנתי.

״גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך״.

צדיקים ורשעים
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק א – כְּעֵץ שָׁתוּל עַל פַּלְגֵי מָיִם

בתחילת ספר תהילים אנו מתארים את האיש שבתורת ה׳ חפצו כעץ עושה פרי, לעומת הרשעים שהם כמוץ אשר ידפנו רוח. האיש מתחיל כאדם בודד שעובד את ה׳, אבל לאחר זמן מתקבצים האנשים זה לזה, ונוצרת עדת צדיקים. הרשעים מתחילים מיד כמועצה, אך זה לא מחזיק מעמד.

המשיכו לקרוא »
מלך
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק ב – אֲסַפְּרָה אֶל חֹק

ה׳ מתייחס אל המלך כאל בנו, ושוחק ולועג למי שלא מוכן לקבל את עולו של מלך המשיח. העצה היעוצה – להצטרף למלך ולהיסטוריה שמכוונת מלמעלה. זו עצה כלפי פנים – אֲסַפְּרָה אֶל חֹק, ועצה כלפי הגויים – נַשְּׁקוּ בַר פֶּן יֶאֱנַף.

המשיכו לקרוא »
אבשלום
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק ג – בְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אַבְשָׁלוֹם בְּנוֹ

מרד אבשלום הוא עונש לדוד, רעה שה' הקים עליו מביתו לאחר החטא עם בת שבע. דוד מבקש מה' להינצל מעצת אחיתופל, להרים את ראשו ולקרוא לה' שיענה לו מהר קדשו. הרשעים בפרקנו אינם בני ישראל, אלא אחיתופל והמדברים נגד דוד, ואת שיניהם ה' משבר.

המשיכו לקרוא »
אבשלום
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק ג – בְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אַבְשָׁלוֹם בְּנוֹ

מרד אבשלום הוא עונש לדוד, רעה שה׳ הקים עליו מביתו לאחר החטא עם בת שבע. דוד מבקש מה׳ להינצל מעצת אחיתופל, להרים את ראשו ולקרוא לה׳ שיענה לו מהר קדשו. הרשעים בפרקנו אינם בני ישראל, אלא אחיתופל והמדברים נגד דוד, ואת שיניהם ה׳ משבר.

המשיכו לקרוא »
מלך
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק ד – לְבָדָד לָבֶטַח תּוֹשִׁיבֵנִי

מחד, זהו מזמור פרטי, ומאידך זהו מזמור שכל אחד יכול לשיר אותו – ה׳ שומע תפילה, והוא מוציא את האדם מהצר למרחב. על דוד המלך מסופר במזמור איך הוא עבר ממקום צר, בו הכלימו אותו, להיות מלך שבימיו יש שמחה ורוב דגן ותירוש, מלך של כל שבטי ישראל.

המשיכו לקרוא »
בריאת העולם
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק ח – מָה אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל הָאָרֶץ

האדם הוא היצור החלש ביותר, ואיננו נחשב לעומת השמים וכל צבאם.
האדם חסר רק מעט מא־להים, והכל נתונים תחתיו, הצאן והבקר, החיות
והעופות והדגים, והוא עובר גם ארחות ימים. בשני המופעים הללו יכול
האדם וצריך הוא להאדיר את שם ה׳ בכל הארץ.

המשיכו לקרוא »
ירושלים
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק ט-י – כִּי עָשִׂיתָ מִשְׁפָּטִי וְדִינִי

דוד מודה על משפט וצדק – ה׳ לא עזב את הבוטח בו, ולא שוכח את צעקת המעונים. הרשע אומר בלבו שאין א-להים, והוא מצליח זמן רב, אך בסופו של דבר ה׳ שובר את זרוע הרשעים ושומע את בקשת העניים. מלכות דוד מתחילה, וזו מלכות צדק, מלכות ה׳ בירושלים.

המשיכו לקרוא »
אברהם
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק טו – עֹשֵׂה אֵלֶּה לֹא יִמּוֹט לְעוֹלָם

החיפוש אחר תכונות טובות ומעשים טובים מוביל אותנו מחד לחיפוש התכונות שהובילו את אבות האומה, ומאידך לשלול את התכונות של מי שהרע לנו ונפל לפנינו. דוד מציע את התכונות של מי שיגור באוהלו של ה׳ וישכון בהר קדשו מאבותינו, אך גם מהשלילה של תכונותיו של שאול המלך.

המשיכו לקרוא »
חטא עץ הדעת
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק יט – תּוֹרַת ה׳ תְּמִימָה

השמים מספרים את כבוד ה׳, וייצוגו של ה׳ הוא בשמש. השמש יוצא כחתן, ואילו אנו הכלה שיוצאת לקראת החתן, מתוך שאנו מקשטים את התורה. אנו יכולים להתחבר לה׳ בשני אופנים – כמי שלומד תורה ומקיים מצוות, או כמי שמתפלל ומבקש מה׳ שיהיו לרצון אמרי פיו.

המשיכו לקרוא »
גדעון
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק כב – אֵ-לִי אֵ-לִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי

הפעולה הראשונה של דוד כמושיע ישראל היתה במלחמתו עם גלית הפלשתי. כל עם ישראל פחד, והיתה תחושה שה' נטש אותנו ח"ו, גם דוד עצמו היה מבוזה, וכולם חשבו שהוא לא יצליח במשימתו. ה' הושיע את ישראל מתוך כך שדוד נלחם באריה ובכלב — האויב הראשי. מתוך ההצלה יכולים לערוך סעודת הודיה.

המשיכו לקרוא »
חטא
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק כה – אֵלֶיךָ ה' נַפְשִׁי אֶשָּׂא

דוד יוצא לדרך, והוא מבקש מה׳ שילמד אותו את הדרך בה ילך. שאול המלך בגד בו ריקם, ודוד מבקש שה׳ יודיע לו את דרכו ולא יזכור את חטאיו, שה׳ יסלח לעוונותיו, וה' יכיר בתקוותו ויפדה אותו. בריחתו של דוד הופכת למשל לעם כולו, אותו יפדה ה׳ מכל צרותיו.

המשיכו לקרוא »
בית המקדש
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק כו – וַאֲסֹבְבָה‭ ‬אֶת‭ ‬מִזְבַּחֲךָ‭ ‬ה‭׳

דוד בונה מזבח לה׳ מתוך המגפה. מקום המזבח הופך להיות מקום המשכן – בית לה׳. דוד הכין את הכל כדי לבנות את המקדש, אך הוא עצמו לא בנה את הבית, והיו לו שונאים רבים שתלו זאת בחטאו. דוד יודע שהוא הלך בתומו, ומהשלמות לא בא החיסרון.

המשיכו לקרוא »
הודאה
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק כז – אָשִׁירָה וַאֲזַמְּרָה לַה׳

בטחון בה׳ והכרה בכך שהוא עוזר בצרות, עוזרים לנו לא לפחד גם כאשר הכל נראה אבוד וכאילו הארץ מתמוטטת. עזרת ה׳ מובילה לשמחה, וליכולת שלנו להרפות ולדעת את ה׳. המזמור הוא על נס השבתת המלחמה, מבלי שאנחנו היינו צריכים להילחם.

המשיכו לקרוא »
בית המקדש
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק כט – קוֹל ה' שֹׁבֵר אֲרָזִים

שבעה קולות יש במזמור זה, שלשה קולות על המים, שלשה על הארץ, ובתווך קול המשבר את ארזי הלבנון. מהו הקול הזה? ומהי השבירה שלו? ארזי הלבנון משמשים לבניין בית, אך דוד לא בנה אתם את בית ה׳ אלא את ביתו, הוא רק השתמש בארזים ובברושים כדי לרקוד לפני ה׳.

המשיכו לקרוא »
מלך
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק ל – חֲנֻכַּת הַבַּיִת

זהו מזמור שתחילתו הודיה, אך כאשר בטוח דוד שהוא לא ימוט לעולם, הוא שוב חווה צרה. על איזה בית מדובר במזמור? יש מציעים שזו חנוכת המקדש או חנוכת ביתו הפרטי של דוד, אך נראה שחנוכת הבית כאן היא חנוכת בית המלוכה של דוד, והשיר הוא על כך שה׳ בונה לו בית.

המשיכו לקרוא »
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק לד – בַּה׳ תִּתְהַלֵּל נַפְשִׁי

דוד משנה את טעמו, ואם בתחילה הוא חשב לעבור לצד הפלשתים כדי להינצל משאול המלך, מבין דוד שכשם שהוא גורש מארץ ישראל, כך הוא גם מגורש מהפלשתים. דוד מהלל את ה׳ על כך, ומרומם את שמו – שחילץ אותו מכל צרותיו, גם מהצרות שהוא הביא על עצמו.

המשיכו לקרוא »
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק לה – יִגְדַּל ה' הֶחָפֵץ שְׁלוֹם עַבְדּוֹ

דוד בורח משאול המלך, ואולם מעבר לבקשה הפשוטה – להינצל, ואף מעבר לתפילה ששאול יפול רשת שהוא טומן לדוד, מתמודד דוד עם הרבה אנשים שאינם מעורבים. אנשים שרק שמחים לראות את המרדף, אך הם לא חלק מההתמודדות בין שאול המלך ודוד.

המשיכו לקרוא »
טוב ורע
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק לז – טוֹב מְעַט לַצַּדִּיק

דוד בורח משאול המלך, ואולם מעבר לבקשה הפשוטה – להינצל, ואף מעבר לתפילה ששאול יפול רשת שהוא טומן לדוד, מתמודד דוד עם הרבה אנשים שאינם מעורבים. אנשים שרק שמחים לראות את המרדף, אך הם לא חלק מההתמודדות בין שאול המלך ודוד.

המשיכו לקרוא »
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק לט – אַךְ הֶבֶל כָּל אָדָם

דוד שותק. גם מול אנשים, וגם מול ה׳. הוא מצדיק את הייסורים, ורק שואל כמה זמן הם יימשכו. דוד לא רוצה להיות כמו כל בני האדם שעסוקים בהבל, הוא יודע שה׳ עשה את מה שעובר עליו. ובכל זאת, בשל חיינו הקצרים – מבקשים אנו מה׳ שישמע תפילתנו בטרם נלך…

המשיכו לקרוא »
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק מב – מָתַי אָבוֹא וְאֵרָאֶה פְּנֵי אֱ-לֹהִים

ישנם משברים וקשיים שלא מאפשרים לראות את פני א-להים. בכל זאת, האדם משתוקק לבוא ולראות, הוא נזכר בערגה בזמנים בהם הוא עלה לרגל, והוא בוכה כאשר האויבים בזים לו. האדם לא רק מזכיר לנפשו את מה שהיה אלא מתפלל לה׳, ושואל אותו למה הוא שכח אותו.

המשיכו לקרוא »
בית המקדש
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק מד – קוּמָה עֶזְרָתָה לָּנוּ

המזמור שלנו הוא תגובת עם ישראל לקיום דברי הברית שכרת אתנו ה׳. אנו איננו משקרים בברית, גם כאשר מתקיימות התוכחות במלואן. הבקשה שלנו מה׳ היא לא להסתיר את פניו לנצח. מקבלים אנו את הייסורים שה׳ הביא עלינו בדין, אך מבקשים אנו מה׳ שהוא יושיע אותנו למען חסדו.

המשיכו לקרוא »
מלחמה
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק מו – ה׳ צְבָאוֹת עִמָּנוּ

בטחון בה׳ והכרה בכך שהוא עוזר בצרות, עוזרים לנו לא לפחד גם כאשר הכל נראה אבוד וכאילו הארץ מתמוטטת. עזרת ה׳ מובילה לשמחה, וליכולת שלנו להרפות ולדעת את ה׳. המזמור הוא על נס השבתת המלחמה, מבלי שאנחנו היינו צריכים להילחם.

המשיכו לקרוא »
המלכה
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק מז – עָלָה אֱ-לֹהִים בִּתְרוּעָה

המלכת ה׳ כוללת את הכנעת העמים כולם, שמובילה לכך שעולם מריעים לא-להים, וכאשר ה׳ יושב על כסאו באים נדיבי העמים ומגיני הארץ כדי להלל אותו. שני השלבים בטקס ההמלכה דומים לשלבים בטקס המלכת מלך בשר ודם. בני קרח ראו את העמים כולם נופלים באופן ניסי, ומתוך כך שבו והמליכו את ה׳.

המשיכו לקרוא »
בני קרח
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק מט – אַךְ‭ ‬אֱ-לֹהִים‭ ‬יִפְדֶּה‭ ‬נַפְשִׁי

מה יכול לגרום לנו לא לפחד? הכסילים בוטחים בממונם ובעשרם, אך הם לא יכולים לפדות את עצמם ואת קרוביהם מן המוות. מי שיכול לפדות את נפשי מן השאול הוא ה׳, ולכך עלינו לעשות דברים טובים, שיגרמו לאחרים להודות ולברך.

המשיכו לקרוא »
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק נג – לַמְנַצֵּחַ עַל מָחֲלַת מַשְׂכִּיל לְדָוִד

מזמור כמעט זהה של דוד פגשנו כבר במזמור יד, הפעם משכיל חזקיהו המלך על גבי המזמור הקודם ומתפלל מתוך מחלתו. מירושלים יְשֻׁעוֹת יִשְׂרָאֵל, בְּשׁוּב אֱ-לֹהִים שְׁבוּת עַמּוֹ, וא-להים יפזר את אשור החונים על ירושלים.

המשיכו לקרוא »
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק נד – אוֹדֶה שִּׁמְךָ ה׳ כִּי טוֹב

הזיפים אומרים לשאול שדוד מסתתר עמם, ושאול רודף אחרי דוד, ובדרך פלאית הוא מפסיק לרדוף והולך – וכך לשון הפסוק: כִּי מִכָּל צָרָה הִצִּילָנִי, וּבְאֹיְבַי רָאֲתָה עֵינִי. יש כאן תחינה ובקשה, ויש כאן הודיה על הצלה ניסית.

המשיכו לקרוא »
ביטחון
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק נו – בֵּא-לֹהִים בָּטַחְתִּי לֹא אִירָא

כאשר דוד בורח הוא מתמודד מול שני סוגים של אויבים – את דואג האדומי הוא פוגש בהיותו בנוב, ועבדי שאול ככלל מנסים לנשוך אותו בעקב, כמו נחש. לעומת זאת, בגת הוא פוגש את הפלשתים שרוצים להורגו, הם אויבים שנלחמים פנים אל פנים. הבטחון בה׳ מציל את דוד משני האיומים – מה יעשה בשר ואדם לי?!

המשיכו לקרוא »
מלחמה
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק סד – תַּמְנוּ חֵפֶשׂ מְחֻפָּשׂ

פחד האויב מביא לכך שהוא מסוכן. שאול המלך ניסה מתוך פחד להרוג את דוד בכל מיני דרכים, עוד לפני שאיבתו צפה ועלתה על פני השטח. סופו של שאול היה בכך שהוא פחד מהפלשתים ונענש במידה כנגד מידה שהוא פעל בה נגד דוד. כאשר רואים זאת מבינים איך ה׳ פועל ועושה את הכל, והצדיק החוסה בה׳ יכול לשמוח ולהתהלל.

המשיכו לקרוא »
ישראל והאומות
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק סז – כִּי תִשְׁפֹּט עַמִּים מִישׁוֹר

הברכה לעם ישראל משפיעה על העולם כולו. במעטפת המזמור מתקיים הברכה והארת הפנים לישראל, ואילו במרכז המזמור העמים והלאומים נשפטים ביושר. לא תמיד הברכה אלינו היא בשם הוי׳, ולפעמים רק בטבע רואים את הברכה — אך תמיד יכולים גם העמים להודות ולשמוח.

המשיכו לקרוא »
יראת ה׳
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק עז – חַלּוֹתִי הִיא

בתוך הצרה נדמה לנו לפעמים שאין נחמה. אם השליחות שלי נקטעה, מה יוכל להוציא אותי?
ההכרה שהמטרה של הצער והצרה היא בפחד שלי, ואצליח להפוך את היראה שלי ליראת ה׳,
מביאה לנחמה גם לנפש הממאנת להנחם.

המשיכו לקרוא »
יציאת מצרים
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק עח – אַבִּיעָה חִידוֹת מִנִּי קֶדֶם

עלינו להאזין לתורה וללמוד מן העבר – לשמור את מצוות ה׳. חטאים בתקופת הנדודים במדבר, חטא העגל, חטא המרגלים, ותקופת השופטים, הובילו לכך שה׳ מאס בחלק מעם ישראל, ועלינו להיזהר לא להיות כאבותינו הסוררים, אלא להצטרף לבחירת ה׳.

המשיכו לקרוא »
מלך
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק פא – אָנֹכִי ה׳ אֱלֹהֶיךָ

השופר הוא הכלי בו אנו ממליכים את ה׳, ובקולו אנו שומעים את קול ה׳. אנו תוקעים בשופר כי חוק לישראל הוא, מהזמן בו יצאנו ממצרים, אך בכל שנה אנו שומעים משהו נוסף בתקיעה — מחדשים את מתן תורה, ושומעים את ה׳ אומר פעם נוספת; אנכי ה׳ א-להיך.

המשיכו לקרוא »
איתן האזרחי
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק פח – הֲלַמֵּתִים תַּעֲשֶׂה פֶּלֶא?!

הרבה תפילות התחברו בצל המוות. במזמור לפנינו יש שלש תפילות – לא למות מבלי להשאיר זכר, לא למות כדי להמשיך לראות את נפלאות ה׳, ולא לסבול ייסורים. הרקע לתפילות הללו הוא גם בסיפור על קורח, וגם ב״מחלתו״ של אמנון.

המשיכו לקרוא »
איתן האזרחי
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק פט – דִּבַּרְתָּ בְחָזוֹן לַחֲסִידֶיךָ

איתן האזרחי רואה את מלכות דוד בתפארתה, אך לא לנצח זה נשאר כך, והמשורר בא בתביעה לה׳ הזונח את המלכים מבית דוד. בתחילת המזמור כולם משבחים את ה׳, אך בסיומו של המזמור נראה כי אנו צועקים לה׳ על החרפות שמחרפים אותנו. ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן.

המשיכו לקרוא »
המשכן
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק צ – וִיהִי נֹעַם

בין ה׳ לאדם ישנו פער בכל המישורים, בעולם-שנה-נפש, וכאשר ה׳ מעניש את האדם – הוא מכלה את ימיו שעוברים כל כך מהר. מבקשים אנו שה׳ יודיע לנו את מניין ימינו, ונזכה להביא לפניו לבב חכמה. שובה ה׳ עד מתי והנחם על עבדיך.

המשיכו לקרוא »
מעמד הר סיני
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק צז – הִשְׁתַּחֲווּ לוֹ כָּל אֱ-לֹהִים

מלכות ה׳ התגלתה במעמד הר סיני, וכל הרחוקים שראו את אותו המעמד – שמחו ורקדו. אחר שנים, נשארה בידינו התורה, ויכולים גם אנו לשמוח בתורה ובמשפטי ה׳. לאורך השנים, עובדי האלילים יתביישו, וכל הכוחות ישתחוו לה׳, אך רק מי ששומע לדברי התורה יוכל לשמוח.

המשיכו לקרוא »
בריאת העולם
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק קה – וַיָּבֹא יִשְׂרָאֵל מִצְרָיִם

ספר בראשית הוא ספר של יחידים העובדים ה׳, וספר שמות הוא ספר של עם. ה' הבטיח את הארץ וכרת ברית עם אברהם עם יצחק ועם יעקב, אך כדי לממש את ההבטחה, ירדו זרע אברהם ויצחק ויעקב למצרים, ויצאו משם באותות ובמופתים, כדי שינחלו את הארץ ויקיימו בה את החוקים.

המשיכו לקרוא »
ברית
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק קו – לְהִשְׁתַּבֵּחַ בִּתְהִלָּתֶךָ

הודו לה׳ כי טוב. לפעמים, מבקשים אנו לשמוח בשמחת הגוי של ה׳ ולהתהלל עם נחלתו, ולפעמים נתונים אנו בצרות, ומבקשים אנו ישועה מן הגויים האחרים כדי שנוכל להודות לה׳ ולהשתבח בתהילתו. בכל מקרה, יודעים אנו שעם כל החטאים שלנו ושל אבותינו, ה׳ זוכר את בריתו, ובסוף נוכל להודות לה׳.

המשיכו לקרוא »
גאולה
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק קז – גְּאוּלֵי‭ ‬ה‮׳

ישנה גאולה פרטית מצרות וישנה גאולה כללית של העם. הגאולה הפרטית היא גם גאולה של עוברי עבירה מהצרות שלהם ומהעונשים שהם קיבלו, והגאולה הכללית היא של עם ישראל, והיא נעשית בקהל עם ובמושב זקנים. כאשר מתבוננים במזמור ובמציאות רואים את חסדי ה׳ ומודים עליהם

המשיכו לקרוא »
בית המקדש
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק קי – נִשְׁבַּע ה׳ וְלֹא יִנָּחֵם

ה׳ נשבע לדוד שאויביו יהיו הדום לרגליו, אך דוד חושש שמא לא לעולם הוא יהיה המלך, ולפיכך צריך להדגיש – נשבע ה׳ ולא ינחם. דוד מנצח את בני עמון גם לאחר שחטא והרג בחרב בני עמון את אוריה החתי. ה׳ איננו מתחרט – אתה כהן לעולם.

המשיכו לקרוא »
ביכורים
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק קכב – שְׁלוֹם‭ ‬יְרוּשָׁלִָם

ירושלים היא עיר שאליה עולים שבטי י־ה להודות לשם ה׳, וזו גם עיר שה׳ מושיב בה את מלכי בית דוד. השמחה שלימה כאשר זו עיר שֶׁחֻבְּרָה לָּהּ יַחְדָּו — אנו מודים בה לה׳, והוא מושיב בה כִסְאוֹת לְמִשְׁפָּט. כדי שירושלים תהיה בנויה, עלינו לשאול בשלומה, ולהתפלל על תושביה, למען אחי ורעי, ולמען בית ה׳.

המשיכו לקרוא »
בית המקדש
שאול יונתן וינגורט

תהילים פרק קלב – זְכוֹר ה׳ לְדָוִד אֵת כָּל עֻנּוֹתוֹ

שתי שבועות יש, התלויות זו בזו. שבועת דוד למצוא מקום לה׳, ושבועת ה׳ לדוד לבנות לו בית. בית לה׳ ייבנה על ידי שלמה, כיוון שרק כאשר הוא ימלוך, יקום ״בית המלוכה״ של דוד המלך. כמה שהיחיד יהיה צדיק ולוחם מלחמות גדולות — עדיין אין זו מנוחה, הדרושה לבנין בית לה׳.

המשיכו לקרוא »