הסוגיה הרביעית במסכת מגילה: קריאת המגילה בערים ובכפרים

הסוגיה היא על קריאת המגילה שלא בזמנה. בחלק הראשון (1-2) דנה הגמרא בשאלה מתי קוראים מגילה בכל מקום כאשר חל ארבעה עשר להיות בשבת, ובחלק השלישי (6-7) דנה הגמרא בשאלה כמה אנשים צריכים להיות בקריאת המגילה שלא בזמנה. במרכז הסוגיה (3-4-5) הטעם לכך שאין קוראים מגילה בשבת.