הסוגיה הראשונה במסכת מגילה: ימי קריאת המגילה

הסוגיה הראשונה במסכת מגילה עוסקת בימים בהם קוראים את מגילת אסתר.

החלק הראשון של הסוגיה מצביע על הלימוד לכך שניתן לקרוא את המגילה לפני יום י״ד. מרכז הסוגיה הוא שלש שיטות לפיהן דין המשנה איננו תקף בזמן הזה. החלק השלישי של הסוגיה מצביע על מקור הדין לקריאה בט״ו, וכאן ישנו חילוק בין כל הערים שמוקפות חומה, לבין שושן הבירה שקוראים בה בט״ו.