הסוגיה השלישית במסכת מגילה: הרחבה לקריאת המגילה

לאחר שבאו דברי רבי יהושע בן לוי "כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו – נדון ככרך", אותם דרשה הגמרא על הפסוק "מדינה ומדינה", מביאה הגמרא במרכז הסוגיה שבע מימרות נוספות של רבי יהושע בן לוי. ארבע המימרות הראשונות, קשורות להגדרת כפר וכרך, ושלש המימרות האחרונות מגדירות מחדש את חיוב קריאת המגילה. לאחר מכן, הגמרא דנה בטעם ההקדמה של קריאת המגילה בכפרים.